Feryâd

Author: ezelmai / Etiketler: , , , , , ,

"Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok
Efsuûs ki beni gamdan âzâd edecek yok

Ya Rab ne içün zâr-ı nigâr'ı şu cihanda
Nâ-şâd edecek çoksa da, dilşâd edecek yok."

Nigar Hanım

"can bula cananını, bayram o bayram ola..."

an: "ismailli gönülle teslim olmak bıçağa."

Related Posts with Thumbnails