...

Author: ezelmai /

"ve elbet gül kokar yalnızlığımız..."

Bir Ömre Bir Yara

Author: ezelmai /


Bir Ömre Bir Yara 


bir çizgiden geçiyorum
adım miktarınca uzuyor ağ

etme!
siyahım çok benim
çevir göğünü çölümden taraf
Züleyha’nın kuyusunda da geçerim

uğultular var, uğultular
keskin, arsız, sepya
ağrı diyorum, ağır geliyor
ya arafa varacak ya suya

bir sezgiden geçiyorum
sustuğun kadar azıyor sancı

bakma!
bakma aynalar aynalardan yana
bildim,
bu mevsim bu güle zulmeder

ğün susması ağırdır kâinata
sesimi kıyından çekiyorum
bir ömre bir yara yeter


onaltıkırkbeş, 35

Related Posts with Thumbnails