Canefza II


I.


Sesin bir dalganın kırığıydı
Ben o kırıktan geliyordum

Bir ırmağın sıkıntısına sızıyordu uyku
Mona’ nın ellerine bir meczup uzanıyordu

Dillerimde canefza! Dillerimde canefza!


II.

Bu su/s sesi
Gibi akşam eğrisi
Gibi gül kızılı
Gibi çoru kumu ayıklanmamış toprak

Yine hangi günah kaçıyor ivedi,
Ayaklarını avluya vurarak

Tak! Trak! Trak!


III.

Sesin… sesin bir dalganın kırığı
Ben o kırıktan geliyorum

Ne uzun susuyorsun artık
O çocuk zalimliğin, ne uzun

Perdeleri çekiliyor şehrin
Karanlık saklanıyor vebalimin baş harfinde


IV.

Boşluksa, bana direnir
Tedirginliğin sana

……………………bir ince zılgıt

Kulağımda:
Tak! Trak! Trak!

İşte rûz ü şeb!
İşte rûz-i ceza!

U/yanarak seslenir yorgunluğum:
Dillerim de canefza! Dillerim de canefza!e l i f n u r a y
Yasakmeyve, 34

zamanın bağbozumu

Author: ezelmai /

Related Posts with Thumbnails